Mô tả danh mục:

Smart City còn được gọi là thành phố thông minh hay đô thị thông minh. Đây là những thành phố sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để tăng hiệu quả hoạt động và chia sẻ thông tin đến công chúng.
Đồng thời, thành phố thông minh còn giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của chính phủ và phúc lợi của cư dân.
Sứ mệnh của Smart City là tối ưu hóa các chức năng của thành phố, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, chúng còn cải thiện cuộc sống cho cư dân sử dụng công nghệ thông minh và phân tích dữ liệu.
Những giá trị của một thành phố thông minh đem lại dựa trên chất lượng công nghệ mà con người ở đó lựa chọn. Nó hoàn toàn không chỉ phụ thuộc vào việc có bao nhiêu công nghệ được sử dụng.