Giải pháp hệ thống đèn đường thông minh VsSmartlight (smart street light system)

Liên hệ

Giải pháp IoT hệ thống chiếu sáng đèn đường thông minh VsSmartlight cho thành phố đang góp phần xây dựng thành phố thông minh, tiện nghi và tiết kiệm chi phí 80% điện năng, 90 % chi phí vận hành.